Trang chủ
Chứng chỉ tiếng Anh

KHÓA HỌC TESOL

1) TESOL LÀ GÌ? TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages) là chứng chỉ dạy tiếng Anh cho những người sử dụng các ngôn ngữ khác không phải là tiếng Anh. Chứng chỉ TESOL chứng nhận bạn đã được đào...

Xem thêm »

KHÓA HỌC ESL

1) ESL LÀ GÌ? ESL (English as a Second Language) là chương trình dạy tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ hai. Mục tiêu của chương trình là cải thiện trình độ Tiếng Anh của học viên, cung cấp kiến...

Xem thêm »

LUYỆN THI TOEFL

1) TOEFL LÀ GÌ? TOEFL (Test Of English as a Foreign Language) là bài kiểm tra năng lực Tiếng Anh quốc tế của ETS (Viện khảo thí về giáo dục  của Mỹ) nhằm kiểm tra khả năng tiếng Anh của bạn trong môi trường...

Xem thêm »

LUYỆN THI TOEIC

1) TOEIC LÀ GÌ? TOEIC (Test of English for International Communication) là bài kiểm tra tiếng Anh giao tiếp quốc tế, đánh giá trình độ sử dụng tiếng Anh dành cho những người sử dụng tiếng Anh như một ngoại ngữ...

Xem thêm »

LUYỆN THI IELTS

1) IELTS LÀ GÌ? IELTS (International English Language Testing System) là hệ thống kiểm tra tiếng Anh quốc tế, đo lường mức độ thành thạo tiếng Anh của một người trong môi trường mà tiếng Anh được sử dụng làm...

Xem thêm »