Chứng nhận EduTrust là gì?

CHỨNG NHẬN EDUTRUST LÀ GÌ Chứng nhận EduTrust là một chương trình đảm bảo chất lượng do Ủy ban Giáo dục tư nhân - CPE (Committee for Private Education) quản lý cho các Học viện giáo dục tư nhân –...

Xem thêm »

Trình tự Visa du học Singapore

TRÌNH TỰ VISA DU HỌC SINGAPORE Visa du học Singapore hay còn gọi là Student's Pass. Sau đây là trình tự 5 BƯỚC đầy đủ để xin Visa du học Singapore: 1) Bước 1: Thủ tục xin thư mời nhập...

Xem thêm »

Tổng quan Visa du học Singapore

TỔNG QUAN VISA DU HỌC SINGAPORE Sinh viên quốc tế đã được chấp nhận bởi một cơ sở giáo dục để theo đuổi một khóa học toàn thời gian tại Singapore sẽ cần phải nộp đơn xin Thị thực Sinh...

Xem thêm »