Trang chủ
Study
Cơ hội làm việc New-Zealand

CƠ HỘI VIỆC LÀM TẠI NEW ZEALAND

1) Việc làm cho sinh viên đang theo học tại một cơ sở giáo dục của New Zealand

Sinh viên quốc tế theo học các chương trình dạy nghề, cao đẳng và đại học, sẽ được làm việc tối đa 20h/tuần trong khóa học và được làm toàn thời gian trong các kỳ nghỉ mà không cần xin Job-offer. Tuy nhiên, để được phép làm thêm tại New Zealand, các bạn phải đáp ứng được các điều kiện sau đây:

– Bạn phải đăng ký một chương trình học toàn thời gian.

– Thời gian học tối thiểu phải là 2 năm.

– Sau khi tốt nghiệp khóa học, bạn sẽ được cơ sở giáo dục cấp bằng và ngành nghề được cấp bằng phải nằm trong danh sách ngành nghề được phép ở lại định cư theo quy định của Bộ Di trú New Zealand.

– Đối với sinh viên theo diện sinh viên trao đổi (Exchange student), thời gian tham gia khóa học ít nhất là 1 năm.

– Bạn đang tham gia khóa học tiếng Anh toàn thời gian và thời gian tối thiểu khóa học tiếng Anh của bạn là 14 tuần.

– Bạn là sinh viên theo chương trình học bổng của New Zeland, như; học bổng Phát triển New Zeland, học bổng Liên bang, học bổng Thái Bình Dương New Zealand, giải thưởng Học giả của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Sinh viên quốc tế theo học các chương trình thạc sĩ hoặc ttến sĩ, không có giới hạn về số giờ mà bạn làm thêm.

Đối với sinh viên theo học các chương trình phổ thông 12, 13 có độ tuồi <18t, nếu muốn làm việc thì phải được sự chấp thuận của trường bạn đang theo học. Thời gian được phép làm việc là 20h/tuần khi đang theo học  và full -time trong suốt kỳ nghỉ.

2) Việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp

Trường hợp bạn chưa có thư mời làm việc (job offer)

– Sau khi tốt nghiệp ra trường, nếu bạn chưa có job – offer, bạn có thể nộp đơn xin thị thực làm việc sau khi học dạng mở (open work permit visa). Thị thực được cấp có giá trị đến 12 tháng và cho phép bạn làm việc tạm thời trong khi bạn tìm việc làm trong lĩnh vực của mình.

– Để đủ điều kiện được cấp thị thực làm việc dạng mở (open work permit visa), bạn phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

   + Phải tốt nghiệp ngành học của bạn.

   + Nộp đơn xin thị thực lao động trong vòng 90 ngày kể từ ngày kết thúc khóa học của bạn.

   + Bạn có ít nhất NZ $ 4.200 để tự hỗ trợ về mặt tài chính.

Trường hợp bạn đã có Job offer.

– Nếu bạn có một thư mời làm việc (job offer) liên quan đến bằng cấp của bạn, bạn có thể nộp đơn xin thị thực làm việc theo diện sau khi tốt nghiệp (Post-study work visa). Thị thực lao động này có thể có hiệu lực trong thời gian tối đa là:

   + 02 năm cho các trường hợp xin visa thông thường để đạt được kinh nghiệm thực tế liên quan đến bằng cấp của bạn.

  + 03 năm nếu bạn đang làm việc như một thành viên từ một hiệp hội nghề nghiệp New Zealand đòi hỏi nhiều hơn 02 năm kinh nghiệm làm việc thực tế.

– Để đủ điều kiện được cấp thị thực làm việc sau khi học (Post-study work visa), bạn phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

   + Phải tốt nghiệp ngành học của bạn.

   + Phải có Job-offer từ nhà tuyển dụng của bạn.

   + Nộp đơn xin thị thực lao động trong vòng 90 ngày kể từ ngày kết thúc khóa học của bạn.