Trang chủ
Study
Cơ hội việc làm tại vương quốc Anh

1) Đối với sinh viên đang theo học tại trường

Mục đích của visa du học Tier 4 là bạn đến Vương Quốc Anh để học. Chính phủ Anh cũng tạo điều kiện cho phép sinh viên được làm thêm để trang trải bớt chi phí khi theo học tại Anh. Tuy nhiên, chính phủ Anh cũng giới hạn về giờ làm việc của du học sinh quốc tế. Thời gian được phép làm việc phụ thuộc vào thời điểm, loại khóa học và trường học mà sinh viên theo học.

Bảng quy định số giờ làm part time cho sinh viên quốc tế

Loại khóa học 10 giờ/tuần trong khóa học và full-time trong kỳ nghỉ 20 giờ/tuần trong khóa học và full-time trong kỳ nghỉ Không được phép làm việc
Khóa học full time, cấp độ 6 theo RQF (Regulated Qualifications Framework) tương đương hoặc trở lên của một trường đại học  

Một chương trình đào tạo ngắn hạn ở Anh thuộc một tổ chức giáo dục đại học ở nước ngoài
Khóa học full time, dưới cấp độ 6 theo RQF (Regulated Qualifications Framework) hoặc tương đương của một trường đại học  

Khóa học sau đại học part time, cấp độ 7 theo RQF (Regulated Qualifications Framework) tương đương của một trường đại học  

Khóa học ở bất kỳ cấp độ nào tại một trường cao đẳng giáo dục được tài trợ công khai
Khóa học ở bất kỳ cấp độ tại một nhà cung cấp tư nhân
Bất kỳ khóa học nào mà học sinh là Tier 4 (Child) học sinh trên 16 tuổi

2) Đối với sinh viên sau khi tốt nghiệp

Sinh viên sau khi tốt nghiệp tại Anh được ở lại một khoảng thời gian nhất định. Tuy nhiên, thời gian được ở lại phụ thuộc vào tính chất khóa học và thời gian khóa học mà sinh viên đã theo học trước đó. Bảng dưới đây liệt kê thời gian sinh viên (Tier 4) được ở lại sau khi tốt nghiệp:

Loại khóa học Thời gian khóa học tại trường Thời gian được ở lại sau khi kết thúc khóa học
Khóa học chính như đại học, thạc sĩ và tiến sĩ (Tier 4) ≥ 12 tháng 4 tháng

6 tháng (nếu sinh viên theo học Tier 4 Pilot)

≥ 6 tháng và < 12 tháng 2 tháng
< 6 tháng 7 ngày
Khóa học dự bị ≥ 12 tháng 4 tháng
≥ 6 tháng và < 12 tháng 2 tháng
< 6 tháng 1 tháng
Tất cả các khóa sau đại học chuyên ngành bác sĩ và nha sĩ ≤ 3 tháng 1 tháng

Lưu ý: Bộ Nội vụ Anh Quốc đã tuyên bố Ý ĐỊNH giới thiệu một “Lộ trình tốt nghiệp (Graduate Route)” được ra mắt vào mùa hè năm 2021 cho phép sinh viên quốc tế được ở lại làm việc, tìm kiếm việc làm trong thời hạn 2 năm sau khi tốt nghiệp. Vẫn chưa có văn bản chính thức cho lộ trình này. Tuy nhiên, lộ trình chưa chính thức này đã được công bố vào tháng 9 năm 2019 nhằm giúp các trường đại học và các bên liên quan có thể thúc đẩy việc thu hút sinh viên quốc tế đến Anh trong tương lai. Một số điểm chính yếu được đưa ra cho “Graduate Route” như sau:

– Thị thực mới cho phép sinh viên tốt nghiệp quốc tế ở lại Vương quốc Anh trong 02 năm để làm việc, hoặc tìm kiếm công việc, trong bất kỳ lĩnh vực và ở mọi cấp độ.

– Học sinh hoàn thành khóa học ở bậc đại học trở lên từ mùa hè năm 2021 sẽ có thể đăng ký lộ trình này. Những người tốt nghiệp và có visa Cấp 4 hết hạn trước khi lộ trình này được giới thiệu sẽ không đủ điều kiện.

– Một đơn xin thị thực mới sẽ cần phải được thực hiện nhưng quá trình sẽ đơn giản. Một nhà tài trợ sẽ không được yêu cầu. Sẽ có một khoản phí nộp đơn và người nộp đơn sẽ phải trả Phụ phí Sức khỏe Di trú.

– Những sinh viên đã hoàn thành bằng cấp ở bậc đại học hoặc sau đại học trong bất kỳ lĩnh vực nào và có visa Cấp 4 hợp lệ sẽ đủ điều kiện để nộp đơn sau khi lộ trình được đưa ra.

– Có thể chuyển từ thị thực tốt nghiệp sang lộ trình làm việc lành nghề nếu đáp ứng đầy đủ các yêu cầu.