Trang chủ
Study
Danh sách các trường Malaysia
Tên trường Loại trường Thành phố Tiểu bang Quốc Gia Website Chú thích
Taylor’s University Đại học Malaysia https://university.taylors.edu.my Chi tiết
Sunway University Đại học Malaysia https://university.sunway.edu.my Chi tiết
INTI International University & College Đại học Malaysia https://newinti.edu.my Chi tiết
APU Đại học Malaysia http://www.apu.edu.my Chi tiết