Trang chủ
Study
Danh sách các trường Philippines
Tên trường Loại trường Thành phố Tiểu bang Quốc Gia Website Chú thích
Saint Paul American School Clark Trung học Thành phố Angeles Philippines http://www.stpaulclark.com/home.php Chi tiết
Trường Anh ngữ Talk Academy Trường anh ngữ Thành phố Baguio Philippines Chi tiết
TRƯỜNG ANH NGỮ FELLA – SPARTA CAMPUS Trường anh ngữ Thành phố Cebu Philippines https://englishfella.com/vi-vn Chi tiết
Trường Anh ngữ Fella – Classic Campus Trường anh ngữ Thành phố Cebu Philippines https://englishfella.com/vi-vn Chi tiết
Trường Anh ngữ KEYSTONE Trường anh ngữ Thành phố Subic Philippines Chi tiết
Trường Anh ngữ CNN Trường anh ngữ Quezon Philippines Chi tiết
Trường Anh ngữ SMEAG Trường anh ngữ Thành phố Cebu Philippines http://smenglish.com/ Chi tiết
Trường Anh ngữ SMEAG Global School Campus Trường anh ngữ Thành phố Tarlac Philippines http://www.smeagschool.com/ Chi tiết
Trường Anh ngữ CIA Trường anh ngữ Thành phố Cebu Philippines http://www.cebucia.com/ Chi tiết
Trường Anh ngữ Philinter Trường anh ngữ Thành phố Cebu Philippines http://philinterschool.com/ Chi tiết
Trường Anh ngữ Target Trường anh ngữ Thành phố Cebu Philippines http://target-english.org/ Chi tiết
Trường Anh Ngữ I.Breeze Trung tâm anh ngữ Thành phố Cebu Philippines Chi tiết