Trang chủ
Study
Danh sách các trường Singapore
Tên trường Loại trường Thành phố Tiểu bang Quốc Gia Website Chú thích
Nanyang Insitute Of Management Cao đẳng Singapore Singapore https://nanyang.edu.sg/ Chi tiết
TMC ACADEMY Học viện Anh ngữ Singapore Singapore https://www.tmc.edu.sg/ Chi tiết
Singapore Management University Đại học Singapore Singapore https://www.smu.edu.sg Chi tiết
Raffles Đại học Singapore Singapore https://www.studyatraffles.com Chi tiết
Nanyang Technological University Đại học Singapore Singapore http://www.ntu.edu.sg/Pages/home.aspx Chi tiết
Nanyang Polytechnic Đại học Singapore Singapore http://www.nyp.edu.sg/ Chi tiết 
Management Development Institute of Singapore Đại học Singapore Singapore https://www.mdis.edu.sg Chi tiết
Kaplan Singapore Đại học Singapore Singapore http://www.kaplan.com.sg Chi tiết 
Informatics Academy Đại học Singapore Singapore http://www.informatics.edu.sg/ Chi tiết
ERC Institute Đại học Singapore Singapore http://erci.edu.sg/ Chi tiết