Trang chủ
Study
Danh sách các trường Úc
Tên trường Loại trường Thành phố Tiểu bang Quốc Gia Website Chú thích
UNIVERSITY OF CANBERRA Đại học Canberra Canberra Australia https://www.canberra.edu.au/ Chi tiết
GRIFFITH UNIVERSITY Đại học Brisbane Queensland Australia https://www.griffith.edu.au/ Chi tiết
EXCELSIA COLLEGE Đại học Sydney Australia https://excelsia.edu.au/ Chi tiết
TỔ CHỨC GIÁO DỤC NAVITAS Australia https://www.navitas.com/ Chi tiết
UNIVERSITY OF SYDNEY Đại học Sydney New South Wales Australia https://sydney.edu.au/ Chi tiết
SWINBURNE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Đại học Melbourne Victoria Australia http://www.swinburne.edu.au/ Chi tiết
MONASH UNIVERSITY Đại học Melbourne Victoria Australia https://www.monash.edu/ Chi tiết
UNIVERSITY OF WESTERN AUSTRALIA Đại học Perth Western Australia Australia https://www.uwa.edu.au/ Chi tiết
UNIVERSITY OF WOLLONGONG Đại học New South Wales New South Wales Australia https://www.uow.edu.au/ Chi tiết
ADELAIDE UNIVERSITY Đại học South Australia Adelaide Australia https://www.adelaide.edu.au/ Chi tiết
TORRENS UNIVERSITY Đại học New South Wales Sydney Australia http://www.torrens.edu.au/ Chi tiết
CURTIN UNIVERSITY Đại học Western Australia Bentley Australia https://www.curtin.edu.au/ Chi tiết