Trang chủ
Study
Danh sách các trường Úc
Tên trường Loại trường Thành phố Tiểu bang Quốc Gia Website Chú thích
UNIVERSITY OF SYDNEY Đại học Sydney New South Wales Ustralia https://sydney.edu.au/ Chi tiết
SWINBURNE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Đại học Melbourne Victoria Ustralia http://www.swinburne.edu.au/ Chi tiết
MONASH UNIVERSITY Đại học Melbourne Victoria Ustralia https://www.monash.edu/ Chi tiết
UNIVERSITY OF WESTERN AUSTRALIA Đại học Perth Western Australia Ustralia https://www.uwa.edu.au/ Chi tiết
UNIVERSITY OF WOLLONGONG Đại học New South Wales New South Wales Ustralia https://www.uow.edu.au/ Chi tiết
ADELAIDE UNIVERSITY Đại học South Australia Adelaide Ustralia https://www.adelaide.edu.au/ Chi tiết
TORRENS UNIVERSITY Đại học New South Wales Sydney Ustralia http://www.torrens.edu.au/ Chi tiết
CURTIN UNIVERSITY Đại học Western Australia Bentley Ustralia https://www.curtin.edu.au/ Chi tiết
RMIT UNIVERSITY Đại học Thành phố Victoria Melbourne Ustralia https://www.rmit.edu.au/ Chi tiết
SOUTHERN CROSS UNIVERSITY Đại học New South Wales Coffs Harbour Ustralia https://www.scu.edu.au/ Chi tiết
LATROBE UNIVERSITY Đại học Thành phố Victoria Melbourne Ustralia https://www.latrobe.edu.au/ Chi tiết
DEAKIN UNIVERSITY Đại học Thành phố Victoria Melbourne Ustralia https://www.deakin.edu.au/ Chi tiết