Trang chủ
Study
Danh sách các trường Úc
Tên trường Loại trường Thành phố Tiểu bang Quốc Gia Website Chú thích
EXCELSIA COLLEGE Đại học Sydney Ustralia https://excelsia.edu.au/ Chi tiết
TỔ CHỨC GIÁO DỤC NAVITAS Ustralia https://www.navitas.com/ Chi tiết
UNIVERSITY OF SYDNEY Đại học Sydney New South Wales Ustralia https://sydney.edu.au/ Chi tiết
SWINBURNE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Đại học Melbourne Victoria Ustralia http://www.swinburne.edu.au/ Chi tiết
MONASH UNIVERSITY Đại học Melbourne Victoria Ustralia https://www.monash.edu/ Chi tiết
UNIVERSITY OF WESTERN AUSTRALIA Đại học Perth Western Australia Ustralia https://www.uwa.edu.au/ Chi tiết
UNIVERSITY OF WOLLONGONG Đại học New South Wales New South Wales Ustralia https://www.uow.edu.au/ Chi tiết
ADELAIDE UNIVERSITY Đại học South Australia Adelaide Ustralia https://www.adelaide.edu.au/ Chi tiết
TORRENS UNIVERSITY Đại học New South Wales Sydney Ustralia http://www.torrens.edu.au/ Chi tiết
CURTIN UNIVERSITY Đại học Western Australia Bentley Ustralia https://www.curtin.edu.au/ Chi tiết
RMIT UNIVERSITY Đại học Thành phố Victoria Melbourne Ustralia https://www.rmit.edu.au/ Chi tiết
SOUTHERN CROSS UNIVERSITY Đại học New South Wales Coffs Harbour Ustralia https://www.scu.edu.au/ Chi tiết