Trang chủ
Study
Định cư sau du học vương quốc Anh

Định cư sau du học vương quốc Anh

Rất nhiều sinh viên quốc tế sau khi tốt nghiệp rất muốn tìm kiếm một cơ hội để ở lại định cư lâu dài tại Anh. Tuy nhiên, Chính phủ Anh quy định khá nghiêm ngặt về vấn đề định cư cho sinh viên quốc tế. Để có thể xin được định cư, du học sinh với visa Tier 4 buộc phải xin được việc làm sau khi tốt nghiệp với visa Tier 2. Sau 5 năm hoàn thành công việc sau đại học, sinh viên có thể nộp đơn xin vào định cư tại Anh.

1) Những điều kiện để xin định cư tại Anh với Visa lao động (Tier 2)

Để có thể xin định cư tại Anh, bạn pháp đáp ứng các yêu cầu sau đây:

– Bạn phải có visa Tier 2 (general).

– Bạn đã sống và làm việc ở Vương quốc Anh trong 5 năm và đã dành không quá 180 ngày bên ngoài Vương quốc Anh trong bất kỳ 12 tháng nào trong thời gian 5 năm kể trên (gọi đó là cư trú liên tục – Continuous Residence).

– Người chủ lao động vẫn cần bạn cho công việc của họ và họ cần phải cung cấp tài liệu xác nhận điều này.

– Mức lương tối thiểu bạn nhận được là 35.800 Bảng Anh (trừ khi bạn được miễn trừ ngưỡng thu nhập tối thiểu).

Ngoài ra, người xin định cư từ độ tuổi từ 18-64, phải đáp ứng thêm 2 điều kiện sau đây:

– Vượt qua bài thi về cuộc sống tại Anh (Life in the UK) 

– Đáp ứng các yêu cầu về ngôn ngữ (English language requirements)

2) Cách thức và chi phí nộp đơn xin định cư

Cách thức nộp đơn: Bạn phải nộp đơn xin định cư online.

Chi phí:

– Chi phí cho mỗi đương đơn là £2.389. Bạn sẽ được thông báo kết quả trong vòng 6 tháng. Nếu hồ sơ của bạn cần phải bổ sung, xác nhận các giấy tờ hoặc yêu cầu phỏng vấn, thời gian xét duyệt có thể kéo dài hơn. Sau khi bạn nộp đơn, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp dấu vân tay của bạn và ảnh kỹ thuật số.

– Nếu bạn muốn nhận được kết quả nhanh hơn, bạn có thể trả thêm £ 500 cho dịch vụ ưu tiên để nhận kết quả trong vòng 5 ngày làm việc.

– Nếu bạn trả thêm £800 để sử dụng dịch vụ siêu ưu tiên, bạn có thể nhận được kết quả:

   + Vào cuối ngày làm việc tiếp theo sau khi cung cấp thông tin sinh trắc học của bạn nếu cuộc hẹn của bạn vào ngày trong tuần.

   + 2 ngày làm việc sau khi cung cấp thông tin sinh trắc học của bạn nếu cuộc hẹn của bạn vào ngày cuối tuần.

3) Nộp đơn cho người phụ thuộc

Vợ/chồng và con (nhỏ hơn 18 tuổi) của đương đơn được phép nộp đơn xin định cư cùng và đương đơn phải chứng thực được khả năng để lo cho người phụ thuộc.

Điều kiện để nộp đơn xin định cư cho vợ/chồng:

– Họ được phép ở Anh với tư cách là vợ/chồng của đương đơn.

– Họ đã sống ở Anh với đương đơn ít nhất 2 năm nếu họ nộp đơn trước ngày 9 tháng 7 năm 2012 hoặc 5 năm nếu họ nộp đơn vào hoặc sau ngày 9 tháng 7 năm 2012.

– Mối quan hệ của với đương đơn là hợp pháp.

– Đương đơn và vợ/chồng có ý định tiếp tục sống cùng nhau. 

– Đương đơn có đủ thu nhập để hỗ trợ bản thân và người phụ thuộc.

– Họ không sử dụng tiền công của Anh.

– Vượt qua bài thi về cuộc sống tại Anh (Life in the UK) 

– Đáp ứng các yêu cầu về ngôn ngữ (English language requirements) 

Điều kiện để nộp đơn xin định cư cho con:

– Con đương đơn trước đây đã được cho phép ở lại Vương quốc Anh.

– Không kết hôn hoặc trong bất ký một mối quan hệ đối tác dân sự nào.

– Sẽ sống cùng và được đương đơn hỗ trợ mà không cần sử dụng tiền công của Chính phủ Anh.

Toàn bộ hồ sơ cho người phục thuộc phải nộp online

Để biết thêm thông tin các bạn có thể xem tại website của Chính phủ Anh.