Trang chủ
Study
Hệ thống giáo dục Canada

HỆ THỐNG GIÁO DỤC CANADA.

Hệ thống giáo dục của Canada bao gồm các trường công lập và tư thục, được phân chia ra thành nhiều cấp độ trường khác nhau, như: trường mẫu giáo, tiều học, trung học, trại hè, các trường cao đẳng cộng đồng / viện kỹ thuật, cao đẳng nghề, cao đẳng và đại học.

Giáo dục thuộc về trách nhiệm của từng tỉnh và chịu sự giám sát của hiến pháp Canada, điều đó đồng nghĩa với mỗi tỉnh, bang khác nhau sẽ có hệ thống giáo dục khác nhau. Tuy nhiên, giáo dục là điều quan trọng đối với Canada và các tiêu chuẩn trong nước về giáo dục rất cao và tương đối thống nhất.

Hệ thống giáo dục của Canada

Sau đây là hệ thống giáo dục Canada:

1) Giáo dục bậc mầm non

Chương trình giáo dục mầm non còn được gọi với các tên khác như là nhà trẻ, mẫu giáo và các trung tâm chăm sóc trẻ em. Chương trình giáo dục mầm non kéo dài 1-3 năm cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi. Tại Canada, giáo dục mầm non là tự nguyện, nghĩa là trẻ em có thể tham gia các lớp học mầm non ở độ tuổi 3-5 tuổi hoặc không tham gia.

2) Giáo dục bậc tiểu học (từ lớp 1 – lớp 7)

Tại Việt Nam, giáo dục bậc tiểu học là từ lớp 1 đến lớp 5. Tuy nhiên, tại Canada, giáo dục bậc tiểu học là từ lớp 1 đến lớp 7. Trẻ em bắt đầu học lớp 1 vào lúc 6 tuổi. Năm học thường bắt đầu vào tháng 9 năm trước và kết thúc vào tháng 6 năm sau. Trong một số trường hợp, ngày nhập học có thể bắt đầu vào tháng 1.

3) Giáo dục bậc trung học (từ lớp 8 – lớp 12)

Sau khi kết thúc bậc tiểu học, học sinh sẽ tiếp tục học lên bậc trung học. Các trường trung học lên đến lớp 11 hoặc lớp 12 tùy theo các tỉnh. Từ đây, học sinh sẽ tiến hành học lên các chương trình cao đẳng hoặc đại học hoặc Cégep. Cégep là một từ viết tắt của Pháp cho Cao đẳng phổ thông và dạy nghề. Tỉnh Québec có hệ thống Cégep.

4) Giáo dục sau trung học (cao đẳng và đại học)

Chương trình cao đẳng thường kéo dài trong 2 năm và cao đẳng năng cao thì kéo dài đến 3 năm học. Kết thúc chương trình cao đẳng, học sinh sẽ nhận được bằng cao đẳng. Học sinh có thể đi làm hoặc tiếp tục học lên đại học.

Chương trình đại học thường kéo dài trong 3- 4 năm. Tốt nhiệp, sinh viên sẽ nhận được bằng cử nhân.

5) Giáo dục sau đại học

Chương trình cao học thường kéo dài từ 1 đến 2 năm. Tốt nghiệp sẽ có chứng chỉ sau đại học hoặc bằng thạc sỹ.

Chương trình tiến sỹ thường kéo dài trong 3-4 năm vừa học vừa nghiên cứu và hoàn tất bài luận văn vào cuối khóa.