Trang chủ
Study
Hệ thống giáo dục Úc

HỆ THỐNG GIÁO DỤC ÚC

Hệ thống giáo dục ở Úc được quản lý bởi chính phủ và bắt buộc đến 15 hoặc 17 tuổi tùy thuộc vào bang hoặc vùng lãnh thổ. Trường học của Úc có thể là trường công lập, tư thục hay là các trường học của các tổ chức tôn giáo. Tất cả đều được yêu cầu tuân thủ theo sự quản lý của chính phủ.

Hệ thống giáo dục Úc

1) Giáo dục bậc mầm non (Pre- school)

Chương trình giáo dục mầm non (Pre-school) còn được gọi với các tên khác là mẫu giáo và chương trình giáo dục mầm non kéo dài 1-2 năm cho trẻ em từ 4  đến 5 tuổi. Tại Úc, giáo dục mầm non là tự nguyện, nghĩa là trẻ em có thể tham gia các lớp học mầm non ở độ tuổi 4 -5 tuổi hoặc không tham dự.

2) Giáo dục bậc tiểu học – Primary (từ lớp 1 – lớp 6 hoặc đến lớp 7 tùy thuộc vào bang và vùng lãnh thổ)

6 năm  tại các bang sau đây: Australian Capital Territory, New South Wales, Tasmania, Victoria.

7 năm tại các bang sau đây: Northern Territory, Queensland, South Australia, Western Australia.

3) Giáo dục bậc Trung học – Secondary & High school (từ lớp 6 hoặc lớp 7 – lớp 12)

Trường phổ thông trung học ở Úc bao gồm các trường công lập và tư thục với đầy đủ các loại hình: trường nội trú, trường đạo, trường nam sinh, trường nữ sinh hoặc cả nam lẫn nữ. Tất cả các trường đều giảng dạy các bộ môn chính là Anh văn, toán, khoa học, nghệ thuật, công nghệ và ngôn ngữ. Ngoài ra, học sinh còn có thể theo học một số bộ môn đa dạng như truyền thông số, nông nghiệp, thiết kế đồ họa, âm nhạc và kế toán.

Hoàn tất chương trình trung học, học sinh sẽ được cấp Chứng nhận tốt nghiệp chương trình trung học (Senior Secondary Certificate of Education).

Ustralian Capital Territory (ACT) ACT Year 12 Certificate
New South Wales (NSW) Higher School Certificate (HSC)
Northern Territory (NT) Northern Territory Certificate of Education (NTCE)
Queensland (QLD) Senior Certificate
South Australia (SA) South Australian Certificate of Education (SACE)
Tasmania (TAS) Tasmanian Certificate of Education (TCE)
Victoria (VIC) Victorian Certificate of Education
Western Australia (WA) WA Certificate of Education

4) Chương trình Giáo dục và đào tạo nghề – Vocational education and training (Vet)

Học viên có thể theo học các khóa dạy nghề tại các trường công lập thuộc Hệ Thống Giáo Dục Cao Ðẳng và Chuyên Nghiệp (Technical and Further Education – TAFE) hay tại các học viện tư. Bằng cấp của rất nhiều khóa học thuộc lãnh vực dạy nghề giúp cho sinh viên được miễn trừ một số tín chỉ nếu họ muốn tiếp tục theo đuổi các chương trình ở bậc đại học. 

Chương trình đào tạo nghề bao gồm các chương trình như sau:

– Chứng chỉ nghề từ I – IV (Certificate I – IV).

   + Chứng chỉ I (Certificate I) : 3 đến 6 tháng.

   + Chứng chỉ II & III (Certificate II & III) : 6 đến 12 tháng.

   + Chứng chỉ IV (Certificate IV) : 12 đến 18 tháng.

– Cao đẳng & Cao đẳng nghề nâng cao (Diploma và Advanced Diploma).

Các trường Dạy nghề và các trường Đại học đều có cung cấp chương trình này.

   + Diploma:1 – 2 năm.

   + Advanced Diploma: 2 – 2,5 năm.

Sau khi hoàn thành bậc Cao đẳng, sinh viên có thể học chuyển tiếp lên chương trình cử nhân tại các trường đại học có liên kết.

5) Giáo dục bậc đại học

– Bằng cử nhân (Bachelor Degree ): thời gian hoàn tất chương trình cử nhân ít nhất 3 năm.

– Bằng cử nhân (Honor Bachelor degree): thời gian học là 4 năm.

6) Giáo dục sau đại học

– Chứng chỉ sau đại học

   + Graduate Certificate: 6 tháng.

   + Graduate Diploma: 1 – 1,5 năm.

– Bằng thạc sĩ (Master degree)

   + Thời gian hoàn tất chương trình từ 1 đến 2 năm.

   + Bằng Thạc sĩ tăng cường kỹ năng nghề và chuyên sâu. Đặc trưng của bằng thạc sĩ là bạn phải hoàn thành bài nghiên cứu hoặc học chương trình trên lớp hoặc kết hợp cả hai. Sinh viên lĩnh hội vốn hiểu biết sâu về một mảng kiến thức cụ thể qua một bài nghiên cứu độc lập.

– Bằng tiến sĩ (Doctor’s degree)

   + Thời gian hoàn tất chương trình tiến sĩ là 3 năm.

   + Bằng tiến sĩ là bằng cấp cao nhất do các trường đại học Úc cấp. Dù là bằng cấp nghiên cứu, một vài chương trình cũng có thể có học chương trình trên lớp. Cấp độ tiến sĩ gồm 3 phần sau:

  • Bài tổng hợp tài liệu, thí nghiệm, tiếp cận có hệ thống về một mảng kiến thức.
  • Một đề tài nghiên cứu đầu tiên có kết quả đóng góp vào vốn kiến thức và hiểu biết và / hoặc vận dụng kiến thức vào một nguyên tắc hoặc một lĩnh vực nghiên cứu về một môn học.
  • Một luận án quan trọng được trình bày tốt, thể hiện mối quan hệ nghiên cứu với khung môn học hoặc lĩnh vực nghiên cứu.