Trang chủ
Study
Hệ thống giáo dục Hà Lan

HỆ THỐNG GIÁO DỤC HÀ LAN

Các trường học ở Hà Lan cung cấp giáo dục chất lượng cao cho toàn thể học sinh nước này. Sự tiến bộ trong xã hội phản ánh triết lý đằng sau giáo dục của Hà Lan. Giáo dục Hà Lan được xây dựng nhằm mục đích khuyến khích sinh viên cởi mở, suy nghĩ độc lập và học hỏi một cách sáng tạo. Tại Hà Lan, giáo dục là bắt buộc cho trẻ em trong độ tuồi từ 5 – 16 tuổi.

Giáo dục tiểu học và trung học là miễn phí. Tuy nhiên, các trường yêu cầu đóng góp tự nguyện từ cha mẹ (ouderbijdrage) cho các hoạt động ngoài chương trình học thông thường, như: du ngoạn, hoạt động ngoại khóa, ngày thể thao, học bơi…. Khoản đóng góp tự nguyện thay đổi theo từng trường và có thể dao động từ khoảng 250 đến 2.000 Euro mỗi năm, tùy thuộc vào mức thu nhập của mỗi gia đình. Một gia đình trung bình sẽ được yêu cầu trả khoảng 865 Euro/năm.

Giáo dục ở Hà Lan bao gồm các cấp độ sau:

Hệ thống giáo dục Hà Lan

1) Giáo dục bậc mầm non (early childhood education)

Chương trình giáo dục mầm non còn được gọi với các tên khác như là nhà trẻ, mẫu giáo và các trung tâm chăm sóc trẻ em. Chương trình giáo dục mầm non kéo dài 2-3 năm. Tại Hà Lan, giáo dục mầm non là tự nguyện, nghĩa là trẻ em có thể tham gia các lớp học mầm non ở độ tuổi 2-5 tuổi hoặc không tham dự.

2) Giáo dục bậc tiều học (primary school hay basisschool)

Giáo dục tiểu học dành cho học sinh từ 5 đến 12 tuổi và kéo dài trong 08 năm liên tiếp. Đây là cấp học bắt buộc cho tất cả trẻ em tại Hà Lan.

Kết thúc bậc tiểu học, học sinh Hà Lan sẽ trải qua một kỳ thì tốt nghiệp (cito exam) vào tháng 2 hàng năm. Đây là kỳ thi không bắt buộc, nhưng nếu học sinh đã đăng ký thì phải tham gia kỳ thi này.

Tùy thuộc vào kết quả đạt được, học sinh sẽ được lựa chọn các hình thức khác nhau trong bậc giáo dục trung học phổ thông.

3) Giáo dục bậc trung học

Giáo dục bậc trung học của Hà Lan được phân chia thành 3 hình thức như sau:

– Giáo dục trung học chuẩn bị nghề (preparatory vocational secondary education – VMBO)

   + VMBO chuẩn bị cho học sinh kiến thức về nghề ở 4 cấp độ khác nhau, bao gồm: Cấp độ 1 (0.5-1 năm), cấp độ 2 (2-3 năm), cấp độ 3 (2-4 năm), cấp độ 4 (3-4 năm).

   + Học sinh theo học VMBO ở độ tuổi từ 12-16 tuổi.

   + Chương trình này kéo dài 4 năm cho học sinh từ độ tuổi 12-16 tuổi.

   + Kết thúc VMBO, học sinh có thể chuyển sang HAVO hoặc VMBO.

– Giáo dục trung học phổ thông (senior secondary education – HAVO)

   + HAVO kéo dài 5 năm.

   + Học sinh được ghi danh theo khả năng của mình.

   + Học sinh theo học HAVO ở độ tuổi từ 12-17 tuổi.

   + Kết thúc HAVO, sinh viên có thể nhập học vào một trường đại học khoa học ứng dụng (applied science university) hay còn được gọi là HBO tại Hà Lan hoặc vào VWO.

– Giáo dục chuẩn bị đại học (university preparatory education – VWO):

   + VWO kéo dài 6 năm.

   + Học sinh được ghi danh theo khả năng của mình.

   + Học sinh theo học VWO ở độ tuổi từ 12-18 tuổi.

   + Chương trình giảng dạy chuẩn bị cho học sinh cho một trường đại học nghiên cứu (research university –WO).

4) Giáo dục và đào tạo bậc trung học nghề chuyên nghiệp (senior secondary vocational education and training – MBO)

MBO chuẩn bị cho sinh viên một loạt các ngành nghề, từ quản lý nhượng quyền thương mại đến trợ lý cơ khí hoặc điều dưỡng. Nhu cầu về công nhân lành nghề dự kiến sẽ tăng mạnh trên thị trường lao động Hà Lan trong tương lai.

Các khóa học MBO được cung cấp ở bốn cấp độ đào tạo khác nhau, mỗi khóa học dẫn đến một chứng chỉ nghề nghiệp cụ thể:

– Cấp 4: Đào tạo quản lý cấp trung.

– Cấp 3: Đào tạo chuyên nghiệp.

– Cấp 2: Đào tạo nghề cơ bản.

– Cấp 1: Đào tạo trợ lý.

Học sinh đã hoàn thành xuất sắc chương trình dạy nghề lý thuyết, kết hợp hoặc trung cấp ở cấp VMBO có thể ghi danh vào đào tạo chuyên môn và trung cấp (MBO cấp 3 và 4). Những người có chứng chỉ MBO cấp 4 có thể tiếp tục học cao hơn tại các trường đại học khoa học ứng dụng (HBO).

5) Giáo dục bậc đại học (higher education)

Giáo dục bậc đại học được phân loại như sau:

– Đại học khoa học ứng dụng (applied science university hay còn gọi là university of professional education – HBO).

   + HBO là trường đại học theo hướng thực hành.

   + Mục tiêu chính của HBO là chuẩn bị cho thực hành chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu thị trường lao động.

   + Bằng đại học tại HBO được đào tạo trong 4 năm.

– Đại học nghiên cứu (research university – WO).

   + WO là trường đại học theo hướng học thuật.

   + Mục tiêu chính của WO là thực hiện các hoạt động học thuật độc lập hoặc ứng dụng chuyên môn về kiến ​​thức hàn lâm.

   + Bằng đại học tại WO được đào tạo trong 3 năm.

6) Giáo dục sau đại học

Giáo dục sau đại học bao gồm: thạc sĩ và tiến sĩ.

– Thạc sĩ

   + Thạc sĩ được đào tạo tại đại học khoa học ứng dụng hoặc đại học nghiên cứu.

   + Thời gian đào tạo thạc sĩ được đào tạo từ 1-2 năm.

– Tiến sĩ

   + Chỉ có đại học nghiên cứu mới đào tạo khóa tiến sĩ.

   + Thời gian đào tạo tiến sĩ là 1-2 năm.