Trang chủ
Study
Hệ thống giáo dục Mỹ

HỆ THỐNG GIÁO DỤC MỸ

Hệ thống giáo dục Mỹ không giống như ở nhiều quốc gia khác. Mặc dù Chính phủ Mỹ đóng góp gần 10% vào ngân sách giáo dục quốc gia, nhưng giáo dục lại là trách nhiệm chính của chính quyền tiểu bang và địa phương.

Mỗi bang của Mỹ đều có Phòng quản lý giáo dục riêng chịu trách nhiệm về luật liên quan đến tài chính, sinh viên, nhân viên của trường và chương trình giảng dạy.

Các tiểu bang của Mỹ cũng quyết định số năm học bắt buộc. Hầu hết các tiều bang, giáo dục bắt buộc từ lứa tuổi 5 hoặc 6 đến 16 tuổi. Tuy nhiên, một vài bang, giáo dục có độ tuổi bắt buộc là 5-18 tuổi.

Mỗi bang đều có quyền kiểm soát tuyệt đối với những gì được giảng dạy trong các trường học của mình và các yêu cầu mà học sinh phải đáp ứng, và mỗi bang cũng chịu trách nhiệm tài trợ cho việc học hành của tất cả các trường học trong bang của mình.

Ở hầu hết các bang của Mỹ, hệ thống giáo dục công (public education) được chia ra thành những phân khu trường học địa phương (Local School Districts) được quản lý bởi hội đồng nhà trường (School Board) là nơi đại điện cho cộng đồng địa phương. Mỗi phân khu trường học địa phương có thể là nhỏ, chỉ bao gồm một thị trấn nhỏ hoặc một quận nông thôn, hoặc lớn, bao gồm toàn bộ thành phố tùy thuộc vào chính sách của địa phương. Các phân khu này có trách nhiệm phối hợp với các chính sách giáo dục, lập kế hoạch thay đổi nhu cầu giáo dục trong cộng đồng, và thậm chí thường xuyên thành lập chương trình học và giáo trình giảng dạy.

Các trường học công lập phụ thuộc nhiều vào thuế bất động sản địa phương để đáp ứng phần lớn chi phí trường học, cho nên, các trường học ở Mỹ thường phản ánh các giá trị giáo dục và khả năng tài chính của cộng đồng nơi mà trường tọa lạc.

Ngoài hệ thống các trường công lập, tại Mỹ, cũng có rất nhiều trường học tư thục (Private School). Tuy nhiên, khác với các trường học công lập nơi mà học sinh được học tập miễn phí, tại các trường tư thục, học sinh phải chi trả toàn bộ chi phí học tập của mình.

Hệ thống giáo dục của Mỹ phân chia thành các cấp học khác nhau, tùy thuộc vào độ tuổi như sau:

1) Giáo dục bậc mầm non (Pre – school)

Chương trình giáo dục mầm non còn được gọi với các tên khác như là nhà trẻ hoặc các trung tâm chăm sóc trẻ em. Chương trình giáo dục mầm non kéo dài 1-2 năm cho trẻ em từ 3  đến 4 tuổi. Tại Mỹ, giáo dục mầm non là tự nguyện, nghĩa là trẻ em có thể tham gia các lớp học mầm non ở độ tuổi từ 3 đến 4 tuổi hoặc không tham gia.

2) Giáo dục K-12

Các nhà giáo dục Hoa Kỳ thường sử dụng thuật ngữ giáo dục K-12 để đề cập đến tất cả các lớp học từ năm đầu tiên của tiểu học cho đến lớp cuối cùng của bậc trung học phổ thông.

Có rất nhiều mô hình phân chia cấp độ tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông tại Hoa Kỳ. Sau đây là 4 mô hình phổ biến nhất tại Hoa Kỳ.

– Mô hình 1: Tiểu học (elementary school) 8 năm và trung học phổ thông (high school) 4 năm.

– Mô hình 2: Tiểu học (elementary school) 4 năm, Trung học cơ sở (middle school) 4 năm và trung học phổ thông (high school) 4 năm.

– Mô hình 3: Tiểu học (elementary school) 5 năm, trung học cơ sở (junior high school) 4 năm và trung học phổ thông (Senior high school) 3 năm.

– Mô hình 4: Tiểu học (elementary school) 6 năm, trung học cơ sở và trung học phổ thông được kết hợp với nhau (junior and high school combined) 6 năm.

3) Giáo dục sau trung học (cao đẳng, học viện kỹ thuật nghề, hoặc đại học)

Chương trình cao đẳng thường kéo dài trong 2 năm. Kết thúc chương trình cao đẳng, sinh viên sẽ nhận được bằng cao đẳng, có thể đi làm hoặc tiếp tục học lên đại học.

Học viện kỹ thuật nghề thường kéo dài trong 2 năm. Kết thúc chương trình học viện kỹ thuật nghề, sinh viên sẽ nhận được bằng cao đẳng nghề, có thể đi làm hoặc tiếp tục học lên đại học.

Chương trình đại học thường kéo dài trong 4 năm. Tốt nghiệp, sinh viên sẽ nhận được bằng cử nhân.

4) Giáo dục sau đại học 

Chương trình cao học thường kéo dài từ 1 – 2 năm. Tốt nghiệp sẽ có chứng chỉ sau đại học hoặc bằng thạc sỹ.

Chương trình tiến sỹ: thường kéo dài trong 3 – 4 năm vừa học vừa nghiên cứu và hoàn tất bài luận văn vào cuối khóa.