Trang chủ
Study
Hệ thống giáo dục New Zealand

HỆ THỐNG GIÁO DỤC NEW ZEALAND

Hệ thống giáo dục của New Zealand có 3 cấp độ:

– Giáo dục mầm non – từ khi sinh ra đến tuổi đi học.

– Tiểu học và trung học – từ 5 đến 19 tuổi (trường bắt buộc từ 6 đến 16 tuổi).

– Giáo dục bậc cao đẳng (further education) – Giáo dục nâng cao và nghề nghiệp (higher and vocational education).

Hệ thống giáo dục của New Zealand phản ánh sự đa dạng và độc đáo. New Zealand hoan nghênh các khả năng khác nhau, niềm tin tôn giáo, nhóm dân tộc, mức thu nhập và ý tưởng về dạy và học. New Zealand  có các quy trình để cung cấp cho sinh viên một nền giáo dục chất lượng cao, nhất quán ở tất cả các cấp độ.

Dưới đây là các cấp học tại New Zealand:

1) Giáo dục bậc mầm non ECE (Early Childhood Education)

Trẻ em có thể tham gia giáo dục mầm non (ECE) từ khi sinh ra đến tuổi đi học. ECE không bắt buộc nhưng khoảng 95% trẻ em đều tham gia lớp học mầm non ECE. Tất cả các dịch vụ ECE nằm trong chương trình giảng dạy quốc gia của New Zealand.

Từ 3 đến 5 tuổi, trẻ có thể đến với dịch vụ ECE trong 20 giờ một tuần và hoàn toàn miễn phí. Khoản tiền này được gọi là ECE 20 giờ.

2) Giáo dục bậc tiểu học – primary school và trung học – high School (từ lớp 1 – lớp 13)

Các trường tiểu học và trung học là cấp học thứ hai. Học sinh được miễn phí từ 5 đến 19 tuổi tại các trường học của tiểu bang (trường học do chính phủ sở hữu và tài trợ) nếu họ là công dân New Zealand hoặc thường trú nhân.

Hệ thống giáo dục cho các trường học được tạo thành từ 13 năm. Chương trình học tiểu học bắt đầu từ lớp 1 và chuyển sang lớp 8 (khoảng từ 5 đến 12 tuổi). Giáo dục trung học bắt đầu từ năm thứ 9 đến lớp 13 (khoảng từ 13 đến 17 tuổi).

Giáo dục bậc trung học từ lớp 9 đến lớp 13. Trong bậc học này, học sinh sẽ tham gia 3 kì thi cấp chứng chỉ quốc gia mang tên NCEA (National Certificate of Educational Achievement).

Kỳ thi chứng chỉ quốc gia cấp độ 1 (NCEA – 1) vào năm lớp 11. Hết kì thi này, học sinh có thể vào học tại các trường cao đẳng từ 06 tháng đến 01 năm để lấy chứng chỉ (Certificate), học tiếp 01 năm sau chứng chỉ để lấy bằng diploma 02 năm và 01 năm tiếp theo tại trường đại học chuyên ngành.

Kỳ thi chứng chỉ quốc gia cấp độ 2 (NCEA – 2) vào năm lớp 12. Hết kì thi này, học sinh có thể vào học thẳng cao đẳng 02 năm lấy bằng diploma sau đó học 01 năm đại học chuyên ngành để lấy bằng đại học.

Kỳ thi chứng chỉ quốc gia cấp độ 3 (NCEA – 3) vào năm lớp 13. Hết kì thi này, học sinh vào thẳng đại học chuyên ngành 03 năm. Sau bậc đại học, học sinh có thể vào học 02 năm tiếp theo để lấy bằng thạc sĩ và sau đó học 04 năm để lấy bằng tiến sĩ.

3) Giáo dục nâng cao

Giáo dục nâng cao bao gồm:

– Cao đẳng và các học viện công nghệ: New Zealand có 21 trường cao đẳng và viện công nghệ nằm rải rác trên khắp cả nước. Các trường đều cung cấp các chương trình đào tạo với sự đa dạng về chuyên môn và ngành nghề từ các khóa sơ cấp cho đến các chương trình cử nhân đại học.

– Chương trình đại học (Bachelor 3 hoặc 4 năm); Hiện New Zealand có 8 trường đại học công lập và 8 trường này đều được cả thế giới công nhận. với rất nhiều khóa học như; Thương mại, Khoa học, Nghệ thuật, Y khoa, Công nghệ, Luật, Máy tính, Nông nghiệp, Công nghệ và Môi trường. Ngoài các trường đại học công lập, New Zealand còn có một số trường đại hoc tư thục cung cấp các chương trình đào tạo về các ngành học thuật và học nghề, thường mỗi trường chỉ chuyên về một ngành nào đó. Chẳng hạn như: một trường có thể tập trung đào tạo chuyên ngành khách sạn, nhà hàng, hay chỉ chuyên về các khóa học về kinh doanh. Các yêu cầu về nhập học và thời gian học rất đa dạng ở các trường này.

– Chương trình sau đại học, bao gồm:  Post graduate (1-2 năm), thạc sĩ (master 2 năm), tiến sĩ (doctor degree 4 năm).

Chính phủ tài trợ một phần học phí cho các khóa học trong chương trình giáo dục nâng cao, học sinh chi trả khoảng 30% chi phí cho các khóa học của mình. Sinh viên New Zealand có thể vay một khoản vay từ chính phủ để trả cho các khóa học của họ cho đến khi ra trường xin được việc làm.