Trang chủ
Study
Hệ thống giáo dục vương quốc Anh

HỆ THỐNG GIÁO DỤC VƯƠNG QUỐC ANH

Chương trình giảng dạy quốc gia (National Cirriculum) được thành lập năm 1988, cung cấp khung giáo dục ở Anh, xứ Wales và Ireland cho học sinh trong độ tuổi từ 5 đến 18. Chương trình giảng dạy quốc gia được hầu hết các trường công lập áp dụng. Trong khi đó, một số trường tư và học viện tư thục có thể tự thiết kế chương trình giảng dạy cho riêng mình.

Lưu ý: Hệ thống giáo dục của Scotland có một vài điểm khác biệt so với hệ thống giáo dục của các khu vực còn lại của Vương quốc Anh (England, xứ Wales và Ireland). Bài viết này chỉ tập trung vào hệ thống giáo dục của England, xứ Wales và Ireland.

Hệ thống giáo dục vương quốc Anh

1) Giáo dục bậc mầm non 

Chương trình giáo dục mầm non (Pre- school) còn được gọi với các tên khác như là nhà trẻ, mẫu giáo và các trung tâm chăm sóc trẻ em. Chương trình giáo dục mầm non kéo dài 1-2 năm cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi. Trong Pre-school được phân chia thành Child Care Environment cho trẻ từ 3-4 tuổi và In an Infant (Primary School) cho trẻ từ độ tuổi 4-5. Giáo dục bậc mầm non tại Anh là giáo dục bắt buộc.

2) Giáo dục bậc tiểu học (từ lớp 1 – lớp 6)

Giáo dục bậc tiểu học (Primary Education) dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 6. Trẻ em tại Anh đi học lớp 1 vào lúc 5 tuổi và kết thúc lớp 6 vào độ tuổi 11. Trong Primary Education được phân chia thành hai giai đoạn là Giai đoạn 1 (Key Stage 1) và Giai đoạn 2 (Key Stage 2). Kết thúc Key Stage 1 và Key Stage 2, học sinh phải làm Bài Kiểm tra Đánh giá Tiêu chuẩn hay còn gọi là SATs (Standard Assessment Tests).

Giai đoạn Lớp Tuổi
Primary Education Key Stage 1 1 5-6
2 6-7
Key Stage 2 3 7-8
4 8-9
5 9-10
6 10-11

3) Giáo dục bậc trung học (từ lớp 7 – lớp 11)

Giáo dục bậc trung học (Secondary Education) dành cho học sinh từ lớp 7 đến lớp 11. Học sinh tại Anh đi học lớp 7 vào lúc 11 tuổi và kết thúc lớp 11 vào độ tuổi 16. Trong Secondary Education được phân chia thành hai giai đoạn là Giai đoạn 3 (Key Stage 3) và Giai đoạn 4 (Key Stage 4).

Trong năm lớp 9 (cuối Key Stage 3), học sinh chọn môn học nào để học ở Key Stage 4. Đây sẽ là những môn học mà học sinh sẽ phải tham gia cho kỳ thi lấy Chứng chỉ giáo dục trung học cơ sở GCSE (General Certificate of Secondary Education) vào cuối năm 11.

Giai đoạn (Key Stage) Lớp Tuổi
Secondary Education Key Stage 3 7 11-12
8 12-13
9 13-14
Key Stage 4 10 14-15
11 15-16

Kết thúc chương trình trung học, học sinh có thể tiếp tục học lên lớp 12 và 13, hoặc có thể theo đuổi các chương trình để lấy chứng chỉ A level hoặc bằng tú tài quốc tế IB (International Baccalaureate) để tiếp tục học lên bậc đại học.

4) Giáo dục nâng cao (từ lớp 12 – lớp 13)

Giáo dục nâng cao (Further Education) dành cho học sinh từ lớp 12 đến lớp 13. Học sinh tại Anh đi học lớp 12 vào lúc 16 tuổi và kết thúc lớp 13 vào độ tuổi 18. Kết thúc lớp 13, học sinh có thể vào bậc học đại học.

Ngoài ra, học sinh kết thúc chương trình phổ thông (Secondary Education) có thể lựa chọn theo đuổi các bằng cấp học thuật như A-Levels hoặc bằng Tú tài Quốc tế IB (International Baccalaureate) để tiếp tục học lên bậc đại học, hoặc bằng cấp nghề như NVQ (National Vocational Qualification) hoặc BTEC (Business and Technology Education Council) để chuẩn bị cho họ làm việc toàn thời gian.

5) Giáo dục bậc đại học

Giáo dục bậc đại học (Higher Education) thường kéo dài từ 3 – 5 năm. Kết thúc chương trình đại học, sinh viên sẽ nhận bằng Bachelor’s Degree.

6) Giáo dục sau đại học

Giáo dục sau đại học (University Postgraduate) bao gồm:

– Thạc sĩ (Master): Kéo dài 1-2 năm.

– Tiến sĩ (PhD): Kéo dài từ 3-5 năm.