Trang chủ
Study
SSP, ACR I-CARD là gì?

SSP, ACR I-CARD LÀ GÌ?

1) SSP là gì?

SSP là viết tắt của cụm từ Special Study Permit – Giấy phép học tập đặc biệt. Đây là giấy phép do Cục Nhập cư Philippines cấp cho người nước ngoài muốn tham dự các khóa học ngắn hạn tại Philiipines (dưới 1 năm) nhưng nhập cảnh với Visa du lịch.

Các điều kiện để xin SSP: Hộ chiếu có hiệu lực còn lại ít nhất 6 tháng kể từ ngày dự định nhập cảnh vào Philippines và mẫu đơn đăng ký xin cấp SSP.

Nơi cấp SSP: Do Cục Nhập cư Philippines cấp.

Chi phí: Chi phí để xin SSP là 6500 Peso.

Thời hạn: SSP có thời hạn là 6 tháng và khi bạn chuyển trường thì phải xin lại SSP mới.

Lưu ý: Cơ sở giáo dục nơi bạn theo học sẽ thay mặt bạn để làm thủ tục xin SSP.

2) ACR I-CARD là gì?

SSP và ACR I-CARD Philippines

Thẻ ACR I- Card là thẻ căn cước được cấp cho công dân nước ngoài có thời gian lưu trú tại Philipiines vượt quá 59 ngày. ACR I- Card có một chip điện tử lưu trữ tất cả các thông tin của người dùng để chính phủ Philippines dễ dàng quản lý công dân nước ngoài trong thời gian lưu trú tại Philippines.

Đôi tượng cần phải xin ACR I – Card: Tất cả các công dân nước ngoài sinh sống và làm việc tại Philippines có thời gian lưu trú trên 59 ngày đều phải nộp đơn xin cấp ACR I – Card.

Nơi cấp ACR I – Card: Do Cục Nhập cư Philippines cấp.

Chi phí: Chi phí để xin ACR I – Card là 3000 Peso.

Thời hạn: ACR I – Card có thời hạn là 1 năm.

Lưu ý: Cơ sở giáo dục nơi bạn theo học sẽ thay mặt bạn để làm thủ tục xin ACR I – Card