Trang chủ
Study
Tổng quan Visa du học Malaysia

TỔNG QUAN VISA DU HỌC MALAYSIA

Tất cả sinh viên nước ngoài muốn theo học chương trình giáo dục ở bất kỳ trình độ giáo dục nào tại Malaysia đều phải nộp đơn xin Thị thực sinh viên từ Bộ Di trú Malaysia.

Đối với sinh viên Việt Nam theo học tại các Tổ chức giáo dục đại học (HEI -Higher Education Institutions) phải có Thư chấp thuận Visa (VAL – Visa Approval Letter) đã được phê duyệt bởi Cơ quan Dịch vụ giáo dục toàn cầu Malaysia (EMGS – Education Malaysia Global Services) và visa tham chiếu (VDR – Visa with Reference) từ Lãnh sự quán Malaysia tại Việt Nam trước khi vào Malaysia.

1) Nơi cấp Visa

Thư chấp thuận visa (VAL – Visa Approval Letter) được cấp bởi Cơ quan Dịch vụ giáo dục toàn cầu Malaysia (EMGS – Education Malaysia Global Services).

Visa tham chiếu (VDR – Visa with Reference) được cấp từ Đại sứ quán/Lãnh sự quán Malaysia tại Việt Nam.

Visa chính thức được cấp bởi Bộ Di trú Malaysia khi sinh viên đến Malaysia. Trường nơi bạn theo học sẽ giúp bạn xin visa chính thức từ Bộ Di trú.

2) Thời hạn

Visa tham chiếu (VDR – Visa with Reference) được cấp từ Đại sứ quán/Lãnh sự quán Malaysia tại Việt Nam có thời hạn 3 tháng và đây là Single Entry Visa.

Visa du học Malaysia

Visa chính thức được cấp bởi Bộ Di trú Malaysia khi sinh viên đến Malaysia có giá trị trong 1 năm và là Multiple Entry Visa. Khi visa chính thức của bạn hết hạn trước khi kết thúc khóa học, trường sẽ giúp bạn gia hạn visa từ Bộ Di trú.

3) Điều kiện xin Visa du học Malaysia

Để xin được visa du học Malaysia, bạn phải được nhận vào khóa học toàn thời gian tại một trường được Bộ Giáo dục Malaysia chấp thuận và phải đáp ứng các yêu cầu khác như: học tập, tài chính, sức khỏe… theo yêu của Bộ Di trú Malaysia.