Manchester Metropolitan University

1) Thông tin về trường Manchester Metropolitan University – Loại hình: Trường đại học công lập. – Năm thành lập: Trường thành lập năm 1970. – Vị trí: All Saints Building, All Saints, Manchester M15 6BH, Vương quốc Anh. – Campus: Manchester Metropolitan có...

Xem thêm »

Newcastle University London

1) Thông tin về trường Newcastle University London – Loại hình: Trường đại học công lập. – Năm thành lập: 2015. – Vị trí: 102 Middlesex St, Spitalfields, London E1 7EZ, United Kingdom. – Campus: Khai trương vào năm 2015, Newcastle University London cung...

Xem thêm »