Ohio University

1) Thông tin về trường – Loại hình: Trường đại học công lập. – Năm thành lập: 1804. – Vị trí: 1 Ohio University, Athens, OH 45701, USA. – Campus: Cơ sở chính được đặt tại thành phố Athens, Ohio. Athens là phần...

Xem thêm »

University of Cincinnati

1) Thông tin về trường – Loại hình: Trường đại học công lập. – Năm thành lập: 1819. – Vị trí: 2600 Clifton Ave, Cincinnati, OH 45221, USA. – Campus: Khuôn viên trường là một trong những khuôn viên đẹp nhất trên...

Xem thêm »

University of Utah

1) Thông tin về trường – Loại hình: Trường đại học công lập - Flagship. – Năm thành lập: 1850. – Vị trí: 201 Presidents' Cir, Salt Lake City, UT 84112, USA. – Campus: Tọa lạc tại thành phố Salt Lake city...

Xem thêm »