11Talk Online English

1. Thông tin Học viện Quốc tế Pines Pines International Academy được thành lập từ năm 2001 với tiền thân là cơ sở tiếng Anh ở Green Valey, Baguio, Philippines. Trước đây, Pines có 02 Campus là Cooseeyan Campus và...

Xem thêm »