Ohio University

Ohio University 1) Thông tin về trường – Loại hình: Trường đại học công lập. – Năm thành lập: 1804. – Vị trí: 1 Ohio University, Athens, OH 45701, USA. – Campus: Cơ sở chính của Đại học Ohio được đặt tại...

Xem thêm »