UNIVERSITY OF MANITOBA

1) Thông tin về trường Loại hình: Trường Đại học công lập. Năm thành lập: 1877. Vị trí: Winnipeg, Manitoba, Canada. Campus: Hiện trường có 3 campus.  + Campus chính: Fort Garry Campus, 66 Chancellors Cir, Winnipeg, MB R3T 2N2,...

Xem thêm »