MAHATTAN INSTITUTE OF MANAGEMENT

1) Tổng quan về trường Tên trường: Mahattan Institute of Management (MIM). Thành lập: 1984. Địa chỉ: 110 William Street tầng 3, New York, NY 10038 Hoa Kỳ. Website: http://www.mimusa.edu/. - Mahattan Institute of Management là trường tư thục sau đại học...

Xem thêm »