University of Mississippi

1) Thông tin về trường – Loại hình: Trường đại học công lập. – Năm thành lập:1848. – Vị trí: University, MS 38677, USA. – Campus: Đại học Mississippi, hay còn được gọi là Ole Miss, là một trường đại học công lập...

Xem thêm »