Trang chủ
Bài viết trường Úc
Tổ chức giáo dục Navitas

Tổ chức giáo dục Navitas

Tổ chức giáo dục Navitas

1) Thông tin về Tổ chức giáo dục Navitas

Navitas là một tổ chức giáo dục quốc tế liên kết với nhiều trường cao đẳng, đại học tại Anh, Úc, Mỹ, Canada và Singapore, nhằm mang đến cho du học sinh quốc tế nhiều sự lựa chọn thích hợp trong việc chọn lựa các khóa học.

Trong 40 năm qua, hàng trăm ngàn người học từ khắp nơi trên thế giới đã tốt nghiệp các trường đại học là đối tác của Navitas, đã trải nghiệm một môi trường giảng dạy và học tập hỗ trợ họ khai thác tài năng và đạt được ước mơ cả họ thông qua giáo dục.

2) Các chương trình đào tạo tại Navitas

Hiện Navitas liên kết với rất nhiều trường đại học và cao đẳng tại Úc để mang đến cho sinh viên quốc tế nhiều sự lựa chọn.

Sinh viên có thể chọn học chương trình phổ thông, khóa tiếng Anh, khóa dự bị và các khóa cao đẳng trước khi chuyển tiếp vào các trường đại học danh tiếng tại Úc.

3) Hệ thống các trường đối tác của Navitas

STT Tên trường Tiểu bang Chương trình chuyển tiếp
1 Curtin College Western Australia * Kết thúc year 11 – Diploma Stage 1 – Diploma Stage 2 – Year 2 tại Curtin University

* Kết thúc year 12 – Diploma Stage 2 – Year 2 tại Curtin University

2 Deakin College Victoria * Kết thúc year 11 – Foundation – Diploma – Year 2 tại Deakin University

* Kết thúc year 11 – Foundation – Year 1 tại Deakin University

* Kết thúc year 12 – Diploma –Year 2 tại Deakin University

* Kết thúc cao đẳng 3 năm  – Masters Qualifying Program (Pre Master) –Graduate Diploma

* Kết thúc đại học  – Masters Qualifying Program (Pre Master) –Master

3 Edith Cowan College Western Australia * Kết thúc year 11 – Diploma Stage 1 – Diploma Stage 2 – Year 2 tại Edith Cowan University

* Kết thúc year 12 – Diploma Stage 2 – Year 2 tại Edith Cowan University

4 Eynesbury College South Australia * High School year 10, 11, 12 tại Eynesbury College

* Kết thúc year 11 – Foundation tại Eynesbury College – Year 1 tại Univeristy of Adelaide  hoặc University of South Australia

* Kết thúc year 12 – Diploma tại Eynesbury College – Year 2 tại Univeristy of Adelaide  hoặc University of South Australia

5 Griffith College Queensland * Kết thúc year 11 – Foundation tại Griffith College – Year 1 tại Griffith University

*  Kết thúc year 12 – Diploma 2 năm tại Griffith College – Year 3 tại Griffith University

* Kết thúc đại học  – Masters Qualifying Program (Pre Master) – Master

6 La Trobe College Victoria, New South Wales * Kết thúc year 11 – Foundation tại La Trobe College – Year 1 tại La Trobe University

*  Kết thúc year 12 – Diploma 1 năm tại La Trobe College – Year 2 tại La Trobe University

* Kết thúc đại học  – Pre Master tại La Trobe College – Master La Trobe University

7 South Australian Institute of Business and Technology (SAIBT) South Australia *  Kết thúc year 12 – Diploma 1 năm tại South Australian Institute of Business and Technology – Year 2 tại University of South Australia
8 Sydney Institute of Business and Technology (SIBT) New South Wales * Kết thúc year 11 – Foundation tại SIBT – Diploma 1 năm tại  SIBT – Year 2 tại Western Sydney University

* Kết thúc year 12 – Diploma 1 năm tại  SIBT – Year 2 tại Western Sydney University

9 University of Canberra College New South Wales * Kết thúc year 11 – Foundation tại UC College – Year 1 tại University of Canberra

* Kết thúc year 12 – Diploma tại UC College – Year 2 tại University of Canberra

* Graduate Foundation (Pre-Master) tại UC College – Year 2 tại University of Canberra

10 Western Sydney University International College New South Wales * Kết thúc year 11 – Foundation – Year 1 tại Western Sydney University

* Kết thúc year 12 – Diploma 1 năm  – Year 2 tại Western Sydney University

11 Western Sydney University Sydney City Campus New South Wales * Kết thúc year 11 – Foundation – Year 1 tại Western Sydney University

* Kết thúc year 12 – Diploma 1 năm  – Year 2 tại Western Sydney University